Dukat i blogeri obilježili prvu godišnjicu ljubavi prema hrani i fotografiji