Nove radionice: Francuski specijaliteti u Centru za kulturu prehrane