Pjenice od mesa ili ribe kojima se ne može odoljeti