Kombinacija za čistu peticu: Jednostavna pečena piletina s grožđem