Piletina cacciatore: Bogatstvo okusa skriva se u gljivama, rajčicama i luku