Sanja i Željko konačno pobijedili Martina i Kristijana u „sudaru titana“