Croffle - slasni spoj waffla i kroasana koji nas je osvojio