Habibi Orijent - priča o najvećoj orijentalnoj prodavaonici u zgu