Oslić i krumpirići u brodiću za prolaz kod sutkinje Andrassy