Oglašavanje

Kontaktirajte naš prodajni tim i kreirajte najefikasniju promotivnu kampanju!

Cjenik oglašavanja

Marcela Rukavina, direktorica prodaje
Saša Mirić, zamjenik direktorice prodaje
Tel: 01 6069 689
E-mail: oglasi@24sata.hr