Špajza Gastro zvijezda 12. rujna 2019.

Pravila natječaja "Tražimo Gastro zvijezdu"

Estetika restorana i ugostiteljskih objekata na Instagramu postala je u mnogim slučajevima važnija čak i od sadržaja - kvalitete hrane foto: Thinkstock
gastro postao gastro.24sata.hr

PRAVILA NATJECANJA

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Natječaj "Gastro zvijezda" raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži da korisnici demonstriraju svoje vještine i znanje u području gastro blog segmenta, raspisuje se u svrhu promocije portala miss7GASTRO (u vlasništvu 24sata) kao priređivača u nagradnom natječaju. Kreativni natječaj traje od 12. rujna 2019. do 29. rujna 2019. godine, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Slovenije.

ČLANAK 3. INFORMACIJE O PROJEKTU

Informacije o projektu su dostupne na službenoj web stranici projekta gastrozvijezda.24sata.hr.

ČLANAK 3: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

• 4 x promotivna statua za pobjednike i finaliste • 4 x prilika za partnerski ugovor s portalom missGASTRO • 4 x ekskluzivna digitalna oznaka za pobjednike 

Glavna nagrada je: Set kuhinjskih uređaja Gorenje Simplicity (ukupne vrijednosti = 14 796,00 kn uključen PDV).

Za pobjednike kategorija: Gorenje smoothie maker

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, braće i sestre) sa svojim gastro blog uratkom u jednoj od četiri ponuđenih gastro blog kategorija putem web lokacije gastrozvijezda.24sata.hr. Slanjem uradaka prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Prijaviti se mogu vlastiti gastro blogovi unutar zadane tematike, a svatko može nominirati i druge gastro blogove koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

ČLANAK 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, Republici Makedoniji i Republici Sloveniji koje u periodu trajanja prvog kruga natječaja prijave gastro blog u zadanoj kategoriji putem web lokacije gastrozvijezda.24sata.hr. Navedeno je potrebno izvršiti u od 09. rujna 2019. do 29. rujna 2019. godine u 23:59h. Svaki blog koji se prijavljuje na nagradni natječaj može se prijaviti i u više ponuđenih kategorija. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Ukoliko se nominira neka druga web lokacija, odnosno neki drugi gastro blog, vlasnik tog bloga mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj ukoliko želi prihvatiti ostale uvjete natječaja. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

ČLANAK 6: SADRŽAJ NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator u razdoblju od 12. rujna 2019. do 29. rujna 2019. na web lokaciji gastrozvijezda.24sata.hr zaprima prijave u četiri ponuđenih gastro kategorija:

Glavne kategorije za blog: Tradicionalna hrana, Zdrava i vegetarijanska hrana i Slastice

Sporedna kategorija za gastro influencera: top foodie na društvenim mrežama (Twitter profil, Facebook stranice, Instagram profil, YouTube kanal)

Sudionici natječaja prijavljuju se u odabranoj blog formi koja uključuje: tekst, fotografiju i video. Video format je poželjan ali ne i nužan prilikom ocjene žirija i odabira finalista. Žiri zadržava pravo premještanja prijavljenih kandidata u druge kategorije prema vlastitom nahođenju. Prijavljene internetske stranice za kategorije bloga moraju zadovoljavati formu digitalne publikacije koja na regularnoj bazi objavljuje autorski sadržaj unutar zadane tematike. U konkurenciju izbora za sporednu kategoriju Top foodie primaju se i YouTube kanali sa redovito objavljivanim autorskim gastro video sadržajem, Twitter računi, Facebook stranice, Instagram profili.

Glavne kategorije: Od 30. rujna 2019. do 13. listopada 2019. stručni žiri odabire 4 finalista u tri vodeće kategorije:Tradicionalna kuhinja, Zdrava i vegetarijanska hrana te Slastice. Od 14. listopada do 17. studenog finalisti će se sučeliti u kulinarskom video izazovima koje će im zadati stručni žiri. Video sadržaj proizašao iz kulinarskih izazova bit će objavljen na web lokaciji gastrozvijezda.24sata.hr, 24sata.hr te na društvenim mrežama, a u tom će periodu također čitatelji portala birati svoje favorite. Nakon proglašenja 2 superfinalista u svakoj od glavnih kategorija, kreće novi krug glasovanja u kojemu oba superfinalista u svakoj kategoriji ponovno kreću od nula glasova (poništava se broj glasova), a traje do 17. studenoga 2019.

Sporedna kategorija - top foodie na društvenim mrežama : finaliste bira žiri, a glasaju čitatelji.

Na javnom događanju organiziranom od strane Organizatora u studenom 2019. službeno će se proglasiti pobjednici svake od četiri ponuđenih kategorija, dok će stručni žiri od tri pobjednika glavnih kategorija izabrati najboljeg, ukupnog pobjednika natječaja, Food blogera godine, odnosno Gastro zvijezdu.

ČLANAK 7: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Nakon prvog kruga natječaja koji završava 29. rujna 2019. u 23:59h, stručni žiri će u razdoblju od 30.rujna do 13. listopada 2019. izabrati finaliste u svakoj od četiri ponuđenih kategorija.

Od 30. rujna do 13. listopada 2019. biraju se finalisti u tri glavne kategorije, a od 14. listopada do 17. studenoga 2019. biraju se pobjednici u tri glavne kategorije putem javnog glasovanja na web lokaciji gastrozvijezda.24sata.hr. Nakon meetupa finalista koji će se održati u periodu od 14.listopada do 17.studenog 2019. se glasanje, uz video dvoboj, prepušta publici. Glasanje se naime resetira i publika bira pobjednika zmeđu dva superfinalista u svakoj kategoriji. Od superfinalista u svakoj kategoriji žiri bira Gastro zvijezdu. Finaliste kategorije „top foodie na društvenim mrežama“, odabire žiri, a za pobjednika glasaju čitatelji.

Pobjednici svih 4 kategorija proglasit će se na organiziranom javnom događanja u studenom, a nakon proglašenja pobjednika po kategorijama, stručni žiri će od tri pobjednika glavnih kategorija Tradicionalna kuhinja, Zdrava i vegetarijanska hrana te Slastice izabrati ukupnog pobjednika, Food blogera godine, odnosno “Gastro zvijezdu” - koji ujedno osvaja i glavnu nagradu.

ČLANAK 8: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će osobno obaviješteni o dobitku nagrade na javnom događanju organiziranom od strane Organizatora. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Pobjednici se prijavom na natječaj obvezuju na da će tijekom godine napraviti 4 objave na svom blogu i na platformama miss7GASTRO ( web i društvene mreže) koristeći proizvode od jednog od klijenata i snimiti 2 recenzije (foto/video) koristeći proizvode od jednog od klijenata.

ČLANAK 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svog uratka/bloga na zadanu temu jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih uradaka prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

ČLANAK 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

ČLANAK 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 12: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno pobjednika u svim kategorijama i ukupnog pobjednika bit će objavljena u video prijenosu uživo na javnom događanju organiziranom od strane Organizatora na web lokacijama gastrozvijezda.24sata.hr i missGASTRO do 20.studenog.

ČLANAK 13: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Gastro zvijezda“ koja se održava od 9.rujna 2019. do 29.rujna 2019. godine, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz online obrasca (web adresa bloga i kontakt blogera), trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om te da sam stariji/a od 18 godna.

Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu [Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom [marketing@24sata] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će

pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

24sata d.o.o.

PRAVILA PRIVATNOSTI

https://gastro.24sata.hr/pravila-privatnosti/

Komentari 0
Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.