Špajza Gastro zvijezda 20. rujna 2021.

Pravila natječaja "Gastro zvijezda 2021"

foto: 123rf
gastro postao gastro.24sata.hr

PRAVILA NATJECANJA

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Natječaj "Gastro zvijezda" raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži da korisnici demonstriraju svoje vještine i znanje u području gastro blog segmenta, raspisuje se u svrhu promocije portala miss7GASTRO (u vlasništvu 24sata) kao priređivača u nagradnom natječaju. Kreativni natječaj traje od 22. rujna 2020. do 06. prosinca 2021. godine, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Slovenije.

ČLANAK 3. INFORMACIJE O PROJEKTU

Informacije o projektu su dostupne na službenoj web stranici projekta gastrozvijezda.24sata.hr.

ČLANAK 4: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

Glavna nagrada:

  • Mogućnost godišnje suradnje Lidla i influencera
  • Poklon paket Lidl Delux proizvoda 

Glavna nagrada:

  • 1 x Gorenje indukcijska ploča u vrijednosti od 4.099 kn
  • 1 x Gorenje ugradbena pećnica u vrijednosti od 3.499 kn
  • 1 x Gorenje kuhinjska napa u vrijednosti od 2.599 kn
  • 1 x Gorenje mikrovalna pećnica u vrijednosti od 699 kn
  • 1 x promotivna statua

Dobitnici kategorija:

  • 4 x Poklon paket Lidl Delux proizvoda 
  • 4 x Gorenje mikrovalna pećnica u vrijednosti od 699 kn
  • 4x 1 promotivna statua

ČLANAK 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, braće i sestre) sa svojim gastro blogom u tri glavne kategorije ili profilom na društvenoj mreži u jednoj kategoriji u jednoj od četiri ponuđenih gastro blog kategorija putem web lokacije gastrozvijezda.24sata.hr. Slanjem uradaka prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Prijaviti se mogu vlastiti gastro blogovi unutar zadane tematike, a svatko može nominirati i druge gastro blogove koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

ČLANAK 6: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, Republici Makedoniji i Republici Sloveniji koje u periodu trajanja prvog kruga natječaja prijave gastro blog u zadanoj kategoriji putem web lokacije gastrozvijezda.24sata.hr. Navedeno je potrebno izvršiti u od 21. rujna 2021. do 8. listopada 2021. godine u 23:59h.

Svaki blog koji se prijavljuje na nagradni natječaj može se prijaviti i u više ponuđenih kategorija. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Ukoliko se nominira neka druga web lokacija, odnosno neki drugi gastro blog, vlasnik tog bloga mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj ukoliko želi prihvatiti ostale uvjete natječaja. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Tim missGastra u slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća i drugih poteškoća prilikom glasanja ima pravo diskrecijskom odlukom odlučiti o pobjedniku.

ČLANAK 7: SADRŽAJ NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator u razdoblju od 21. rujna 2021. do 8. listopada 2021. na web lokaciji gastrozvijezda.24sata.hr zaprima prijave u četiri ponuđenih gastro kategorija:

Glavne kategorije za blog: Tradicionalna hrana, Zdrava i vegetarijanska hrana i Slastice

Sporedna kategorija za gastro influencera: Top foodie na društvenim mrežama (Twitter profil, Facebook stranice, Instagram profil, YouTube kanal).

Sudionici natječaja prijavljuju se u odabranoj blog formi koja uključuje: tekst, fotografiju i video. Video format je poželjan, ali ne i nužan prilikom ocjene žirija i odabira finalista. Žiri zadržava pravo premještanja prijavljenih kandidata u druge kategorije prema vlastitom nahođenju. Prijavljene internetske stranice za kategorije bloga moraju zadovoljavati formu digitalne publikacije koja na regularnoj bazi objavljuje autorski sadržaj unutar zadane tematike. U konkurenciju izbora za sporednu kategoriju Top foodie primaju se i YouTube kanali sa redovito objavljivanim autorskim gastro video sadržajem, Twitter računi, Facebook stranice, Instagram profili te TikTok profili.

Selekcija prijavljenih: 

Od 11. listopada 2021. do 16. listopada 2021. stručni žiri odabire po četiri finalista u četiri kategorije: Tradicionalna hrana, Zdrava i vegetarijanska hrana, Slastice i Top foodie. Između 20. listopada i 20. studenog, finalisti koji imaju blog će predstaviti sebe, te svoja znanja i vještine na meet-up-u gdje će se snimati njihovi profili te kuhanje njihovih jela. Video sadržaj proizašao iz kulinarskih izazova bit će objavljen na web lokaciji gastrozvijezda.24sata.hr, 24sata.hr te na društvenim mrežama. Kroz period od 20. listopada do 6. prosinca čitatelji portala će birati svoje favorite glasovanjem na web lokaciji gastrozvijezda.24sata.hr.

Nakon proglašenja po dva superfinalista od strane čitatelja, glasovi se brišu i odluka o pobjednicima kategorija - Tradicionalna hrana, Zdrava i vegetarijanska hrana, Slastice i Top foodie - donose čitatelji glasanjem na micrositeu. Od 3 superfinalista iz tri glavne kategorije - Tradicionalna hrana, Zdrava i vegetarijanska hrana i Slastice - žiri tajnim glasovanjem bira food blogera godine, odnosno Gastro zvijezdu. 

ČLANAK 8: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Proglašenje pobjednika bit će održano do 25. prosinca.

ČLANAK 9: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici će preuzeti nagradu na proglašenju ili će im se nagrada dostaviti.

ČLANAK 10: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svog uratka/bloga na zadanu temu jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih uradaka prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

ČLANAK 11: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

ČLANAK 12: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 13: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno pobjednika u svim kategorijama i ukupnog pobjednika bit će objavljena na portalu missGastro do tjedan dana nakon dodjele nagrada.

ČLANAK 14: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 15: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Gastro zvijezda“ koja se održava od 21. rujna 2020. do 6. prosinca 2021. godine, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz online obrasca, trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om te da sam stariji/a od 18 godna. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu [Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom [marketing@24sata] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. 24sata d.o.o.

PRAVILA PRIVATNOSTI

https://gastro.24sata.hr/pravila-privatnosti/
 

Komentari 0
Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.